top of page

     *MË SHUMË RRETH OKB-së (KOMBET E BASHKUARA) BIG BOSS 

* Kredencialet shtesë
  e
  GUVERNATORI I PËRGJITHSHËM I IGO-s TWLF (SHEP I MADH I KB): 

*PAK MË SHUMË FUQIZIM DHE NDERI I BIG BOSS-it të KB : 

1)FUQIZIMI NGA AFRIKA:
2)FUQIZIMI NGA SHBA:

FORUMI I UDHËHEQËSVE TË BOTËR / IGO TWLF (DREJTORË IGO-n e OKB-së / AGJENCIA E SPECIALIZUARA E OKB-së UDHËHEQËS), Shtabi Botëror, GUVERNATORI I PËRGJITHSHËM I IRLANDËS (SHEF I MADH I OKB-së) I NOMINUAR GJITHASHTU NGA PARLAMENTI NDËRKOMBËTAR, SHBA DHE  I FUQIZUAR NGA NJË ISH-KANDIDAT PËR PRESIDENTI I SHBA-së TË UDHËHEQË SI CEO i TË GJITHA PARTY SYSTEM CO. & PARLAMENTI NDËRKOMBËTAR I INKOPORATUAR FILLIMIMË NË SHBA DHE ADRESA E TIJ BRENDSHME HQ ME IGORELDF. 

1) Faqja e internetit e APS ~ https://www.allpartysystem.com/
2) Faqja e internetit e IP-së ~ https://www.international-parliament.org/

* WEBLINKJA KRYESORE E BIG BOSS të OKB-së:  
   https://www.theworldleadersforum.international/office-of-governor-general

* WEBLINKJA E SHTEPISË MBRETËRORE E BIG BOSS të OKB-së:  https://www.theworldleadersforum.international/royal-house-of-king-of-kings

*Një tjetër fuqizim i BIG BOSS nga Afrika:

* PAK DOKTOR NDERI I KB (KOMBET E BASHKUARA) BIG BOSS (KING OF KINGS):

*MË SHUMË KREDENCIALË DHE FUQIZIMET DHE ÇMIMET E BIG BOSS-it të OKB-së (KING OF KINGS / THE PERANDOR):

*BIG BOSS i OKB-së ËSHTË GJITHASHTU KRYETARI NDËRKOMBËTAR I NJË KORPORATËS NDËRKOMBËTARE AFRIKANE TË NJOHUR:

*OTHER CREDENTIALS / EMPOWERMENTS OF UN BIG BOSS :

*TWLF IGO GOVERNOR GENERAL AND UN BIG BOSS RECEIVED  INVITATION FROM A REPUTABLE INTERNATIONAL ORGANIZATION WITH UN SPECIAL CONSULTATIVE STATUS FOR A DIPLOMATIC MISSION IN AFRICA IN 2022 : 

*TWLF IGO GOVERNOR GENERAL RECEIVED INVITATION FROM KOREA TO ATTEND A ~WORLD CONFERENCE, 2022 : 

*KING OF KINGS (THE EMPEROR) WAS INVITED AS ~ ''SPECIAL GUEST OF HONOUR''~ TO AFRICAN UNION MEGA EVENT BY COMMUNITY LEADERS THAT WAS ORGANIZED BY INTERNATIONAL COMMUNITIES.
*THE EMPEROR'S CREDENTIAL FROM ~ '' IOUN VOLUNTEERS ''  :

*The Emperor's PhD Degree Conferred from  a Reputed University of USA : 

*THE EMPEROR IS ALSO A GOOGLE CERTIFIED   BLOCKCHAIN DEVELOPER :

*FEW MORE CERTIFICATES OF THE EMPEROR (KING OF KINGS) :

bottom of page