top of page
practice_areas

FORUMI I UDHËHEQËSVE BOTËROR (TWLF) IGO sovran  

Selia e Botës,  IRLANDA

  • ORGANIZATA POLITIKE PËR POLITIKËN BOTËRORE  

  • PËRFAQËSUES ~ NJË QEVERISË BOTËRORE E OKB-së

  • AUTORITETI SUPREM NDËRKOMBËTAR

  • ORGANIZIMI I TRAKTATIVE NDËRKOMBËTARE  

 

  • ORGANIZATA SOVRANE NDËRQEVERITAR ~ IGO

  • AUTORITETI RREGULLATOR SOVRANI NDËRKOMBËTAR

  • SPECIALE  AGJENCIA SOVRANE QEVERITAR

  • QEVERISË ABSOLUTE MONARKI SOVRANE

  • QEVERIA MBRETËRORE SOVRANE E BOTËS

  • REFORMATORI SUPREM I BOTËS &  INT TOP VENDIMMARRËS

 

our_vision

PUNA KRYESORE

ZONAT

SEKTORI PRIVAT DHE PUBLIK
TË JESH MBËSHTETËS NDAJ
PËRPJEKJET HUMANITARE DHE PAQERUAJTJES NË TË GJITHË BOTËN
LIGJI, LEGJISLACIONI DHE POLITIKA~ LOBIMI, RISHIKIMI DHE REFORMA

ZGJIDHJA ALTERNATIVE E MOSMARRËVESHJEVE - ADR (p.sh. NDËRMJETËSIM, ARBITRAZH), GJENDJA &
ZBATIMI I LIGJIT  

ZHVILLIMI I SEKTORIT TË BIZNESIT, TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT

MASHTRIM,  ÇËSHTJE ANTI TERRORIZMI DHE KUNDËR KORRUPSIONIT DHE NDËRKOMBËTARE
TRAFIKIMI I NJERIUT

 

ZHVILLIMI EKONOMIK DHE AKTIVITET FILANTROPIKE

 PËRGJEGJËSIA DHE AUDITIMI PËR QEVERISJE TË MIRË
& MONITORIMI I BOTËS
REFORMA E KB DHE  FOKUSUAR NË QËLLIMET E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM TË KOMBEVE TË BASHKUARA (UNSDGs) PËR ZHVILLIMIN E SISTEMIT të KB
One World Government.jpg
Only-a-World-Government-Can-Truly-Tackle-Climate-Change.jpg
einstein world govt ideology.jpg
tumblr_lo1ff51QdY1qdoy52o1_500.jpg

MISIONI YNE

Forumi Botëror i Liderëve (TWLF IGO) do të punojë me të gjitha qeveritë, organizatat, komunitetet, sindikatat, institucionet dhe agjencitë qeveritare si një organizatë ombrellë / Organizatë Sovrane Ndërqeveritare / Një Platformë Ndërkombëtare Përfundimtare për ta bërë botën një vend më të mirë dhe për të punuar në zgjidhjet përfundimtare përmes zgjidhjet e konflikteve për të siguruar që planet e zhvillimit të qëndrueshëm të KOMBE-ve të BASHKUARA mund të arrihen për çdo komb për të Drejtat e Njeriut më të mirë ndërkombëtarisht. Si Organizatë Sovrane Ndërqeveritare (IGO) TWLF  do të jetë mbështetës ndaj Shërbimeve të Inteligjencës për Ruajtjen e Paqes në mbarë botën dhe gjithashtu do të punojë si Organ Legjislativ Ndërkombëtar dhe Autoriteti Sovran i Zbatimit të Ligjit për Paqen Botërore.

HISTORIA JONË

Në mënyrë që të vendosen të drejtat e njeriut në nivel ndërkombëtar  '' Forumi Botëror i Udhëheqësve - TWLF '' do të operojë aktivitetet e tij ndërkombëtare përmes Departamentit të Shumëfishtë / Ministrive Ndërkombëtare që tani dhe do të mbajë Ambasadë me kohë të plotë në çdo vend për të zgjidhur konfliktet. Ne jetojmë në një fshat global dhe për këtë arsye qëllimi ynë është të inkurajojmë Liderët Botërorë që të sigurojnë që nëpërmjet Rrjeteve Ndërkombëtare të veprojmë si një Qeveri Botërore ku nuk do të ketë diskriminim dhe gjykim të bazuar në racë, ngjyra ose fe. Qëllimi ynë kryesor është të sigurojmë që Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut e miratuar nga OKB-ja të jetë në praktikë nga çdo shtet anëtar në planetin Tokë për të vendosur paqen përmes Marrëdhënieve Diplomatike. Si një Organizatë Sovrane Ndërqeveritare - SIGO (Entiteti Sovran) burimi i fondeve të '' Forumit të Liderëve Botërorë '' mund të jetë si nga Sektori Publik ashtu edhe nga ai privat.

Si një Organizatë Sovrane Ndërqeveritare '' Forumi Botëror i Liderëve (TWLF)'' nuk i nënshtrohet të ardhurave për shkak të përjashtimit të siguruar nga taksat e entitetit sovran. '' Forumi Botëror i Liderëve - TWLF'' përfaqëson një qeveri botërore së bashku me të gjitha entitetet e tjera sovrane dhe ka të dhëna me të gjitha Gjykatat Ndërkombëtare. Megjithatë, për të operuar Projektet e Sektorit Privat nga Selia Botërore, ajo ka gjithashtu numrin e regjistrimit me CRO, Irlandë: RBN SN: 12035386 & Regjistruar për të kryer Aktivitete të Organizatave Politike Ndërkombëtare (Natyra e B: ~9492) & Referencat Ligjore: Kolektive Citimet ~ Akti i Regjistrimit të Emrave të Biznesit, 1963 / Ref : 8ABA3A53F3DCAF3E381FD38599629D41 & CRO REGJISTRUAR TWLF IGO HQ IRELAND INCORPORATION REF : 1092675 mund të funksionojë gjithashtu me të gjitha regjistrimet e saj. Ajo ka një lidhje për t'i ofruar raporte qeverisë irlandeze përmes (lobimit. dmth) me Komisionin e Standardeve në Zyrën Publike të Irlandës dhe i gjithë raporti shkon në Departamentin e Qeverisë përmes Think Tank-ut të tij "SOS - Rrjeti i Mbështetjes Evropiane dhe Social Think Tank". TWLF do të veprojë gjithashtu si një Autoritet Sovran i Zbatimit të Ligjit ndërkombëtarisht. Si Organ Legjislativ TWLF SOVEREN IGO do të ofrojë gjithashtu Shërbimet e nevojshme ligjore për të mbrojtur të drejtat e njeriut ndërkombëtarisht përmes organeve të saj ligjore.

''FORUMI I UDHËHEQËSVE BOTËROR / IGO SOVRANI I TWLF'', selia botërore, IRLANDA KA MUND TË FUNKSIONOJË AKTALIMTARI TË FUNKSIONOJ SI ''AUTORITET RREGULLATOR SOVRANT / AGJENCIA E VEÇANTA E QEVERISJES SË LAJMEVE TË KUSHTETIT TË KUFIZUARAVE TË KUSHTETIT TË GJITHSHME. AUTORIZIMET E SHUMË SOVRANE. PRANDAJ NUK I SUBJEK MË ASNJË RREGULLATORËT KOMBËTAR DHE KANË STATUS TË PËRJASHTUAR TË TATIMIT DHE KONTROLLIT NGA AUTORITETI KOMPETENT PËR TË OPERACIONIN E TË GJITHË TË TIJ GLOBAL PA ASNJË KONTROLLET NDËRKOMBËTARE & INTERVISTË TË GJITHËQEVE.  

 

 

( NB : Forumi Botëror i Liderëve - TWLF është i regjistruar në WIPO (Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale). Kështu që TWLF IGO dhe të gjitha projektet / organizatat ndihmëse mbrohen nga WIPO dhe Zyra e Pronësisë Intelektuale (IPO) ~ MB & NDËRKOMBËTARE APPEALS - I TRIBUNAL GJYKATA SOVRANE E DREJTËSISË E OKB-së)  & GJYKATA BOTËRORE E ARBITRAZHIT (WCA).  Ligji për shkeljen e të drejtës së kopjimit i zbatueshëm dhe i dënueshëm nga e drejta ndërkombëtare. )

ATTORNEYS

 ORGAN DREJTUES BOTËROR

HRM PERANDORI DR. MEHAL ROKEFELLAR
GUVERNATOR SPECIAL PËR TË GJITHA KONTIENTET
AI DR. PREM PARKASH
GROVER
ZËVENDËSGUVERNATORI I PËRGJITHSHËM
& MINISTRI I BNJ
HH DR. PERCY TAMAYO
GUVERNATORI I AMERIKES
GJENERAL DR. ROBERT BIAZON
GUVERNATOR SPECIALE
& MINISTRI I ZBATIMIT TË LIGJIT
HH DR. DIVAKAR CHANDRA SARKAR
GUVERNATOR SHTESË I AZISË
PERANDORI HRH DR JAVIER
FERRARI GOLD
GUVERNATOR SPECIALE  
& MINISTRI I MBROJTJES PER TE GJITHA KONTIENTET
PERANDORI HRH PAOLO GIOVANNI RIBEZZI
NDËRKOMBËTARE  GUVERNATOR
PËR MBRETARËN  ÇËSHTJET E SHOQËRIVE SEKRETE  TË GJITHA  KONTINENTET
HRH PERANDOR GP LUDWIG
FALKENSTEIN
GUVERNATOR SOVRAN NDËRKOMBËTAR
AI DR. MD KUTUB UDDIN CHOWDHURY
GUVERNATORI NDËRKOMBËTAR &
KRYEMEGOCIATOR  (ARBITRAT) Për të gjitha kontinentet
PERANDORI HRH ROBERT MORRIS
GUVERNATOR NDËRKOMBËTAR
PËR  MBRETËRORE  ÇËSHTJE  OF  TE GJITHA  KONTINENTET
contact
TONA  ADRESA E POSTËS:

TRIBUNALI NDËRKOMBËTAR I APELIMIT - IAT 

(DO FUNKSIONON SI SUPREMI KRYESOR  NË TRIBUNALIN E  selitë e reja të OKB-së)

E-mail i drejtpërdrejtë i IAT HQ:  intappealstribunal_iat_unhqs@theworldleadersforum.international

Për Gjykatën gjithmonë  cc  : internationalappealstribunal@gmail.com

KUTI POST NR - 7, NJË NJËSISË PËR DËRGIM POST,

Cottage Hill, Loughrea, Co.Galway, Irlandë

Galway, Irlandë

 

Email-i i administratorit: info@theworldleadersforum.international

        cc hq: theworldleadersforum@gmail.com

 

Numri i kontaktit: 00353894687850

FAQJA FACEBOOK: Forumi Botëror i Liderëve

 

Klikoni këtu për të na gjetur

  Email i Ministrisë së Burimeve Njerëzore:  twlfhrministry_unhqs@theworldleadersforum.ndërkombëtar

Për çdo pyetje të përgjithshme, ju lutemi plotësoni formularin e mëposhtëm të kontaktit:

Sukses! Mesazhi u mor.

160_F_39988605_kSwc2nVITDFgFqW7w3Rmqk8xv7cS38ve.jpg
NUMRI I FAXIT PËR TË GJITHA PYETJET ZYRTARE : +353 (0)91 398230

KONTAKTONI  SHBA

Bashkohuni me listën tonë të postimeve

Mos humbisni kurrë një përditësim

Lidhjet e Shpejta :

GJND   ICC   PCA   IPC   UNPOL

  CIA   INTERPOL     FBI     NASA   NATO 

bottom of page