top of page

rregullat juridike v rregullat jojuridike

            dhe

        nevoja për ligje 

Rregullat janë parime që drejtojnë sjelljen tonë. Ato mund të rrjedhin  autoritetin e tyre nga ligji (i bërë nga parlamenti ose gjykatat), ose nga një organizatë ose pritshmëri kulturore. Rregullat ligjore zbatohen për të gjithë dhe shteti siguron një mekanizëm për t'i zbatuar ato. Rregullat joligjore, kur bëhen nga një organizatë, zbatohen vetëm për njerëzit brenda asaj organizate. Një shoqëri mund të zbatojë normat kulturore nëpërmjet mediave të saj dhe sjelljes së njerëzve individualë.

bottom of page