top of page

GJND

Këshilli NDËRKOMBËTAR i gazetarëve        (GJND  selia botërore, IRLANDA)

Këshilli Ndërkombëtar i Gazetarëve (ICJ), Shtabi Botëror, Irlandë operon si një Agjenci e specializuar e OKB-së nën Komandën Qendrore të OKB-së (UNNSC) dhe Një Organizatë Ndihmëse IGO e TWLF IGO për të siguruar gazetari të ndershme  botëror. GJND-ja do të punojë në sigurimin e standardeve të gazetarisë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. GJND do të funksionojë si një Organ Global për Sektorin e Gazetarisë Ndërkombëtare. GJND si një Agjenci e Specializuar e OKB-së do të mbajë të dhëna qendrore të verifikueshme për të gjithë gazetarët në mbarë botën, në mënyrë që në sektorin publik apo privat askush të mos mashtrohet nga të ashtuquajturit gazetarë. Verifikimi i menjëhershëm do të jetë i mundur në të ardhmen për integritetin e gazetarëve autentikë në mbarë botën.

* ICJ WORLD QQ, IRLANDA ADRESA E EMAILIT: 

int.councilofjournalists786@gmail.com

**FAQJA ZYRTARE E GJND-së në FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/ICJ.Global/

VERIFIKONI TË GJITHË GAZETARËT MË POSHTË ::

KËRKONI
KËRKONI
KËRKONI
KËRKONI
KËRKONI
KËRKONI
KËRKONI
KËRKONI
KËRKONI
KËRKONI
bottom of page