top of page

FORUMI I UDHËHEQËSVE TË BOTËR / IGO SOVRANI I TWLF (AGJENCIA RREGULLATORE SOVRENE / AGJENCIA SPECIALE QEVERISË  ) KANE FUQIZIM LIGJOR DHE SIGURUAR 100% STATUS I PËRJASHTUAR TATIMORË DHE KONTROLLI NGA AUTORITETI KOMPETENT PËR TË GJITHË OPERACIONET E TIJ GLOBAL. 

bottom of page