top of page

FLAMUR I TWLF IGO

FLAMUR I 'TWLF  S~IGO' (FORUM I UDHËHEQËSVE BOTËROR ~~ ORGANIZATA SOVRANE NDËRQEVERITAR), selia botërore, Irlanda MUND TË PËRDOROHET VETËM NGA DY2 AMBASADAT DHE DEGËT E IGO-s NË TË GJITHË BOTËN DHE GJITHASHTU NGA AUTORITET E AUTORIT TË SHQIPËRISË. ÇDO LLOJ KEQPërdorimi I LOGOS OSE FLAMURIT TONË ËSHTË I DËNUESHËM LIGJOR , SEPSE JEMI ORGANIZATË E TRAKTATIVE NDËRKOMBËTARE ME TË DHËNAT QEVERISË NË TË GJITHË BOTËN ; GJITHASHTU TWLF IGO OPERON SI PJESË E QEVERISË SË MONARKISË ABSOLUTE  E KING OF KINGS QË PËRFAQËNON GJITHASHTU IGO-në UDHËHEQËSE TË OKB-së (ORGANIZATA NDËRQEVERITAR E KOMBEVE TË BASHKUARA) DHE GJITHASHTU VEPRON ME MARRËDHËNIET E SHUMË SHTËPIVE MBRETËRORE MË MË TË MIRË AUTENTIKE NË BOTË.

JEMI E vetmja ORGANIZATA KRYESORE NDËRKOMBËTARE E MONARKISË QEVERIA E MONARKISË QË KANË pothuajse TË GJITHA LLOJET E TË DHËNAVE TË QEVERISË LIGJORE NË TË GJITHË BOTËN DHE KANË GJITHASHTU TË FUNKSIONOJNË SI TË RI FUNKSIONOJNË SI TË FUNKSIONOJNË TË RISHTË 6; 
PRANDAJ FUNKSIONIMI SI AGJENCIA TOP E FUQIZUARA E SPECIALIZUARA E KB.

bottom of page