top of page

*VERIFIKIMI IRU (UNIONI MBRETËROR NDËRKOMBËTAR).

EMRI I ENTITETIT : BASHKIMI I FAMILJEVE MBRETËRORE DHE MBRETËRIVE (UORFAR);

EMRI TREGTAR: UNIONI MBRETËROR NDËRKOMBËTAR (IRU);

BAZA E TË DHËNAVE E VERIFIKUARA GLOBALE DO SIGURON REGJISTRIME AUTENTIKE
QË DO TË PËRDITËZOHET BAZUAR NË MARRËVESHJE TË RECILISHME TË SOVRANËVE DHE KJO BAZA E TË DHËNAVE E KËRKUESHME DO TË JETË ME TË GJITHA QEVERAT NGA 'GAZETAT MBRETËRORE'.
KY REGJISTRI DO TË PËRDORET SI REKORD QENDROR GLOBAL PËR TË VERIFIKUAR TË GJITHA  MBRETARËT. 

UORFAR / selia e IRU WORLD, IRLANDA ADRESA E-MAIL : unionofroyals@gmail.com

Faqja zyrtare në Facebook: https://www.facebook.com/UnionOfRoyalFamilies
 

1) PERANDORËT / PERANDORATË:

2 ) MBRETËRI / MBRETËRESA  :

3) MBRETËRIT E FISAVE/ MBRETESHAT E FISAVE  :

4) PRINSAT/ PRINCESAT  :

5) Fisnikët  :

6) MBRETARËT NGA FUQIZIMI:

7) VULLNETARE MBRETËRORE  :

A) Vëllazëritë: 

B) SORORITET: 

8) KALORËSIT MBRETËROR:

9)  ZOTAT:

REKORD CRO / REKORD KOMBËTAR I QEVERISË TË IRU-së, selia botërore, IRLANDA

EMRI I ENTITETIT : BASHKIMI I FAMILJEVE MBRETËRORE DHE MBRETËRIVE (UORFAR);
EMRI TREGTAR: UNIONI MBRETËROR NDËRKOMBËTAR (IRU);

bottom of page