top of page

GLOBAL SUPPORT HUB (GSH)

GLOBAL SUPPORT HOB (GSH) DO TË JETË NJË PLATFORMË ME NJË NDALE KU NJERËZIT DO TË MERRIN MBËSHTETJE TË SHPEJTË PËR TË GJITHA ÇËSHTJET URGJENTE. QENDRA MBËSHTETJA GLOBAL E TWLF IGO që DO TË KRIJOJMË NË ÇDO QYTET TË GJITHË BOTËN  KU NJERËZIT DO TË MERRIN NDIHMË DHE MBËSHTETJE PËRMES SOS-ISN (Rrjeti Ndërkombëtar i Mbështetjes) dhe Përfaqësuesve të Komunitetit.

*Adresa e-mail e Qendrës së Mbështetjes Globale (GSH), Selia Botërore, Irlandë: 

globalsupporthub.twlfigo@protonmail.com

Rrjeti SOS-International Support / SOS-ISN, World QQ, IRELAND do të sigurojë që përmes vullnetarëve në mbarë botën dhe nga Global Support Hub (GSH) njerëzit të marrin ndihmën dhe mbështetjen e nevojshme urgjente në nivel lokal në qytetin dhe fshatin e tyre në mbarë botën. SOS-ISN do të shërbejë si një rrjet i përhershëm mbështetës në mbarë botën për t'i shërbyer njerëzimit gjithmonë në të ardhmen.


Nën IGO-në sovrane të dymbëdhjetë, SHP BOTËRORE, IRLANDË DHE KOMANDA QENDRORE / KOKB të OKB-së (Këshilli i Ri i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara), selia botërore e OKB-së, Irlandë, ne do të mbikëqyrim dhe sigurojmë që ky plan të zbatohet plotësisht për t'u shërbyer të gjitha kombeve me përpjekjet e kombinuara të sektorit publik dhe privat. Rrjeti do t'i shërbejë në mënyrë të paanshme kujtdo dhe kujtdo kudo që njerëzit mund të kenë nevojë për ndihmë të vërtetë pa asnjë lloj diskriminimi bazuar në racë, fe, personazh, ngjyrë etj.; në këtë mënyrë ne do të ndihmojmë planet e UNSDG për ta bërë botën një vend më të mirë.

*Adresa e-mail e Rrjetit Ndërkombëtar të Mbështetjes SOS-SOS-ISN, Selia Botërore, Irlandë: 

internationalsupportnetwork.twlfigo@protonmail.com

GLOBAL SUPPORT HUB (GSH) do të funksionojë dhe do të ekzistojë brenda Degëve SOS-ISN së bashku në mbarë botën.

REKORD CRO / REKORD KOMBËTAR I QEVERISË                        OF
       SOS-ISN, selia botërore, IRLANDA

*Emri i subjektit: Rrjeti Ndërkombëtar i Mbështetjes - ISN;

*Emri tregtar: SOS-Rrjeti i Mbështetjes Ndërkombëtare;

bottom of page