top of page

ÇËSHTJE TË ZBATIMIT TË LIGJIT 

TË GJITHA ÇËSHTJET APO ÇËSHTJE TË LIDHUR ME ZBATIMIN E LIGJIT MUND TË SHPËRDAJEN KËTU.

Zyrtarët e lartë të zbatimit të ligjit DO TË MERREN ME ÇËSHTJET DHE ÇËSHTJET KOMBËTARE APO NDËRKOMBËTARE QË MUND TË KËRKOJNË KUJDES PËR ZGJIDHJE.

KËRKONI
Na kontaktoni

Faleminderit për dorëzimin!

bottom of page