top of page

SHKAK I MBLEDHJES SË FONDEVE TWLF

FORUMI I UDHËHEQËSVE TË BOTËS / TWLF IGO, selia botërore, IRLANDA 

PUNËT KRYESISHT PËR ZHVILLIMIN SI SEKTORIN PUBLIK DHE PRIVAT SI ENTITET SOVRANI IGO / ORGANIZIM NDËRKOMBËTAR ombrellë.

NDËRMJET PUNËVE TONA SHOQËRORE TWL IGO DHE ORGANIZATAT TONA NDIHMËSE DO TË NGRITIN FONDET PËR TË MBËSHTETUR SHUMË KAZA SHOQËRORE NË TË GJITHË BOTËN SI PJESË E PUNËVE TONA TË BAMIRËS JOFITIMTARE. 

* SHKAQET E TWLF IGO-s për mbledhjen e fondeve janë si më poshtë:

1) LEHTËSIM PËR PËRMBYTJET  ; 

2) LEHTËSIM PËR TAJFUN DHE FATKEQËSI NATYRORE; 

3) RELIEV PËR ZONËN E LUFTËS ; 

4) FONDI MBËSHTETJE PËR MARTESËN ; 

5) MBËSHTETJE E FONDIVE PËR ARSIM ; / MBËSHTETJE E GRANTIT ARSIMOR ; 

6) MBËSHTETJE E FONDIVE PËR JETIMET ; 

7) MBËSHTETJE E FONDIVE PËR TË VEJA DHE FËMIJËT;

8) MBËSHTETJE E FONDIVE PËR AFTËSITË KUFIZUARA ; 

9) MBËSHTETJE E FONDIVE PËR TË SEMUNDUR NË NEVOJË PËR MBËSHTETJE FINANCIARE; 

10) FONDI MBËSHTETJE PËR MIRËQENJEN E KAFSHËVE; 

11) MBËSHTETJE E FONDIVE PËR Pleqtë që kanë nevojë për para; 

12) MBËSHTETJE E FONDIVE PËR TË PASTREHËT; 

13) FONDI MBËSHTETJE PËR SITUATA EMERGJENTE TË NJEREZVE
(BAZUAR NË VLERËSIM ); 

14) MBËSHTETJE E FONDIVE PËR MENAXHIMIN E LANGAR (ARANGIM FALAS I USHQIMIT) ;

15) MBËSHTETJE E FONDIVE PËR TË RINJËT TË RREGULLTUAR (ATA QË MUND TË DUHET NDIHMË NË NJË SITUATA TË PAndihmshme);

16) FONDI MBËSHTETJE PËR NDIHMË MJEKËSORE; 

17) MBËSHTETJE FONDI PËR NJERËZIT ME NEVOJA TË VEÇANTA (PERSONA ME ÇËSHTJE TË SHËNDETIT MENDOR DHE PROBLEME TË TJERA FIZIKE PËR SHKAK TË PTSD OSE VIKTIMË / TË MBIJETUARA NË NGJARJE TË TRAUMATIZUARA OSE TË PËRJASHTIMTARE);

18) MBËSHTETJE E FONDEVE PËR FITARËT TË ULËT ATA QË MUND TË DUHET NDIHMË  ; 

19) MBËSHTETJE E FONDIVE PËR QËLLIMIN ''NDIHMË LIGJORE'' PËR ATA QË MUND TË DUHET NDIHMË;

20) MBËSHTETJE E FONDIVE PËR BIZNESE TË NJERËZUARA, NVM-të, ORGAT E VOGLA / INSTITUCIONET/OJQ-të KOMBËTARE PËR NDIHMËN E MBIJETETJES; 

21) MBËSHTETJE E FONDIVE PËR NGRITJEN E INSTITUCIONIT FETARE  ~ SHEMBULL: DONACION PËR NGRITJEN E XHAMIVE NË TË GJITHË BOTËN;

22) MBËSHTETJE E FONDIVE PËR NDIHMËN E PUNËTORËVE SOCIALE KUR ËSHTË E NEVOJSHME; 

23) MBËSHTETJE E FONDIVE PËR SHPENZIMET E UDHËTIMIT PËR ATA QË MUND TË DUHET NDIHMË PËR ARSYE TË RËNDËSISHME; 

24) MBËSHTETJE E FONDIVE PËR NDIHMËN E NJERËZVE TË PAPUNËS;

25) FONDI MBËSHTETJE PËR MIGRANTËT NËSE NEVOJET;

 


 

bottom of page