top of page

Marketingu në rrjet njihet me një sërë emrash, duke përfshirë ~ Marketing me shumë nivele (MLM), Marketing celular, Marketing i Filialeve, Marketingu i drejtpërdrejtë nga konsumatori, Marketingu me referencë ose ekskluziviteti i biznesit të bazuar në shtëpi.

Të gjitha lidhjet e rrjetit të marketingut në rrjet do të ndahen më poshtë sapo të jenë gati.

*Selia jonë në botë, IRLANDA Adresa E-MAIL: 
twlfigo.globalnetworkmarketing@gmail.com ; 

GJITHMONË GJITHASHTU ~Cc ~ E-mail në ENTITET OMBRELLA ~TWLF IGO, WORLD QQ, IRELAND.
Cc Adresa e E-mail:
theworldleadersforum@gmail.com ;

* REGJISTRI CRO / REGJISTRI I QEVERISË : 

*EMRI I ENTITETIT: TWLF IGO GLOBAL NETWORK MARKETING INC;

*EMRI TREGTAR:  AGJENCIA E RRJETIVE TË KOMBEVE TË BASHKUARA E MARKETINGUT - UNNMA;

bottom of page