top of page

TWLF IGO TECHNOLOGY HUB / TWLF IGO TECH-HUB

FORUMI I UDHËHEQËSVE TË BOTËR / TWLF IGO TECH HUB SYNIM TË PUNON NË KËRKIMIN DHE ZHVILLIMIN TEKNOLOGJIK DERI NË VITIN 2030 &  NDËRTIMI I KAPACITETEVE PËR QENDROR, KOMBËTAR DHE VENDOR  SIGURIA KIBERNETIKE  TË JESH NË POZICION TË PARANDALIMIT TË GJITHA LLOJET E KRIMEVE KIBERNETIKE GLOBALISHT

PËR TË MBROJTUR NDËRKOMBËTARE SEKTORIN PUBLIK DHE PRIVAT.

bottom of page