top of page

* BURG SPECIALE NDËRKOMBËTARE (ISP) / ISP GLOBAL *

Burgu Special Ndërkombëtar (ISP) / ISP Global / Int Royal Prison do të funksionojë si një Agjenci e Specializuar e OKB-së / BURG i OKB-së nën udhëheqjen e IGO të OKB-së ~ TWLF & KOMANDA QENDRORE E OKB-së (UNNSC/ Këshilli i ri i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara), Selia Botërore e OKB-së, Irlandë për të mbështetur të gjitha Gjykatat Kombëtare dhe Ndërkombëtare me bashkërendimin e përbashkët të Agjencive Ndërkombëtare të Zbatimit të Ligjit dhe Ushtrive në mbarë botën. Aktivitetet e ISP-së do të vëzhgohen kryesisht nën Qeverinë e Monarkisë Absolute të Mbretit të Mbretërve për zbatim efektiv. ISP do të punojë me të gjitha shërbimet e burgjeve globalisht për të mbikëqyrur dhe përmirësuar mjedisin e burgjeve dhe për të siguruar standarde më të larta të shërbimeve të burgjeve në nivel global.
bottom of page