top of page

* Përmes ~ udhëheqësve të botës Forum / TWLF IGO (organizatë ndërqeveritare) [udhëheqës i agjencisë së specializuar të OKB-së] dhe organizatat ndihmëse të saj aktivitetet globale sa herë që lindin mundësi në lidhje me prokurimin duke përfshirë ~ kontratat, nën-kontratat dhe e-tenderët lidhur me informacionin e lajmeve për të dyja SEKTORI PUBLIK DHE PRIVAT, DO TË NDAJMË ME ORGANIZATAT ATA QË JANË TË REGJISTRUARA ZYRTArisht ME TWLF IGO, WORLD HQ, IRELAND. 

PËR TË GJITHA PYETJET ZYRTARE LIDHUR ME PROKURIMIN E TWLF IGO 
MINISTRIA / DREJTIMI I PROKURIMIT IGO TWLF, ORGANIZATAT MUND TË KONTAKTONIN ME ~EMAIL NË
: twlf.procurement@gmail.com
cc: theworldleadersforum@gmail.com ;

[ NB : Gjithmonë shtoni 'cc : email' në adresën tonë të emailit të TWLF IGO HQ IRELAND për ne që të sigurohemi që të merrni një përgjigje në lidhje me të gjitha çështjet duke përfshirë çështjet e TWLF IGO Auxiliary Orgs gjithashtu nga tani.]

bottom of page