top of page

ORGANI I OKB-së ANTI TERORIZMIT

*Emri i subjektit: Rrjeti ndërkombëtar kundër terrorizmit - IATN;

**Emri tregtar: Byroja Botërore kundër Terrorizmit (WCTB);

*Uebfaqja e IATN/WCTB: Në ndërtim e sipër
*IATN /WCTB, selia botërore, Irlandë ~Adresa e-mail: 
intantiterrorismnetwork@gmail.com 

*Rekordi Cro / Rekordi Kombëtar i Qeverisë së IATN /WCTB, Selia Botërore, Irlandë:

bottom of page