top of page

SILAJMË PËR MARRJE ( #SCAMALERT )

ËSHTË PËRGJEGJËSIA JONË TË SIGUROJMË MASHTRIMIN  INFO PUBLIKOHET PARA PUBLIK CILAT REKLAMOHET NGA FACEBOOK DHE GOOGLE. INFO. KETU PËR TË PARANDALIM DEZINFORMACIONIN TRADICIONAL  TË MOS MASHTROHEN NGA GRUPET E MASHTRIMEVE. PUBLIKU NUK DUHET TË MËSHTROHET NGA KOPJET. KËSHTU KERKOHET NDËRGJEGJËSI PUBLIKE. TWLF IGO WORLD HQ me bazë në Irlandë.  

HERE TJETER KUR TE KERKONI :   TWLF IGO   OSE   FORUMI I UDHËHEQËSVE BOTËROR 

DO TË DINI CILËN FAQE TË SHMANGNI. NE PËRFSHIJMË A  FOTO E MARRË NGA  TONA 

KËRKIMI GOOGLE U KRYER MË 29 DHJETOR 2018 RRETH orës 12:30 (GMT). LE TË NDAJMË MARRJET. 

bottom of page