top of page

INVESTONI PËRMES TWLF INC

Në të ardhmen e afërt, investitorët në mbarë botën do të kenë një mundësi për të investuar edhe nëpërmjet:
~ TWLF INCORPORATED / TWLF PLC SIPAS Aksioneve;
Selia e Botës, Irlandë; 

Lidhje shtesë përkatëse do të ndahet këtu më vonë. 

TWLF IGO mund të mbledhë investime për të mbështetur
Projektet e TWLF IGO financohen përmes ~ TWLF INCORPORATED / TWLF PLC BY SHARES. 

*REKORDI CRO / REGJISTRI KOMBËTAR I QEVERISË E TWLF INC, selia botërore, Irlanda:

*Emri i subjektit: TWLF INCORPORATED; 

*Emri tregtar: TWLF PLC SIPAS Aksioneve; 


*TWLF INC WORLD HQ, IRLANDA ADRESA E-MAIL: 
twlf.incorporated@protonmail.com

 

bottom of page