top of page

LAJME R&A ARMAVE 

TË GJITHA LAJMET E KËRKIMIT DHE ANALIZËS SË ARMËVE TË CILAT MUND TË JETË LAJME PUBLIKE DO TË SHPËRNDAREN KETU. IGO TË TWLF BESOJNË NË PËRPJEKJET PAQESE; SIDO PER PAQE RUAJTJE ARMET JANE TE RENDESISHME PER TE GJITHA NDËRKOMBËTARE DHE KOMBËTARE  Agjencitë ushtarake, paraushtarake, të sigurisë dhe të zbatimit të ligjit PËR QEVERISJE TË MIRË NË TË GJITHË BOTËN PËR TË KRIJUAR SUNDIMIN E LIGJEVE DHE GJYKIMET E DREJTA DUKE SIGURUAR MË MË PAK KRIME DHE KORRUPSION.

bottom of page