top of page

VENDET E KOMONWEALTH-it

QEVERIA E KOMONWEALTH / GOV IUKAC  ME FUQIZIM LIGJOR  DHE PËRPJEKJET E PËRBASHKËTA TË ''FORUMIT TË UDHËHEQËSVE TË BOTËR / IGO SOVRANE TWLF'' DO TË VAZHDOJNË TË BËNË MË MË TË MIRË SHTETET E KOMONUELTIT TË JEN MBËSHTETËS NDAJ UNSDG-ve dhe REFORMAVE TË OKB-së PARAQIT ME GJITHË GJENDJE.  PRANDAJ VENDET E KOMONUELTIT JANË PËRPARËSIA E PARË PËR FORUMIN E UDHËHEQËSVE BOTËROR PËR PJESË TË PJESË TË BOTËS SI TË GJITHË PUNOJMË PËR UNITETIN NË KËTË MËNYRË SË BASHKË MUND TË SIGUROHET PAQJA DHE PROSPERITETI PËR TË SIGURUAR DHE RREGULLIM.

VENDET AKTUALE TË KOMONWEALTH

LISTA E SHTETEVE TË KOMONWEALTH:  

Pesëdhjetë e tre (53) vende janë anëtarë të Komonuelthit. Vendet tona përfshijnë Afrikën, Azinë, Amerikën, Evropën dhe Paqësorin dhe janë të ndryshme – ato janë ndër vendet më të mëdha, më të vogla, më të pasura dhe më të varfra në botë. Tridhjetë e një nga anëtarët tanë klasifikohen si shtete të vogla - vende me një popullsi prej 1.5 milion njerëz ose më pak dhe shtete anëtare më të mëdha që ndajnë karakteristika të ngjashme me ta.

 

AFRIKA:

 

 

ASIA:

 

KARIBE DHE AMERIKA:

 

 

EVROPA:

 

 

PACIFIC:

*VISIT ~''FEDERAL GOVT OF COMMONWEALTH''~ WEBSITE FOR MORE DETAILS : 

Commonwealth Have Mainly 53 Member States ; However , all other nations  fall under 4 Main Empires of ~ ''Federal Government Of Commonwealth '' which are also collectively known as  ~ ' Absolute Monarchy Colonial Empire ' :   

                   https://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_empire ;
bottom of page