top of page

STATUSI LIGJOR AUTENTIK I FORUMIT TË UDHËHEQËSVE TË BOTËS / IGO SOVRANI I TWLF & ORGANET LIGJORE TË TË GJITHA LIGJORE, selia botërore, Irlanda

FORUMI I UDHËHEQËVE TË BOTËS / IGO SOVRANI I TWLF  (AGJENCIA RREGULLATUESE SOVRANE E FUQIZUAR AKTUALE / AGJENCIA E VEÇANTA QEVERISË NGA TË GJITHA AUTORIZIMET SUPREME ~ PËR NGRITJEN E SHTETËVE TË REJA TË OKB-së  DHE SIGURON MBIKËQYRJE MË MIRË TË TË GJITHA AGJENCIAVE TË OKB-së në mbarë botën  ) ORGAN NDIHMËS GJYKATA SOVRANE E DREJTËSISË E FUQIZUAR LIGJËRISHT  :  TRIBUNAL NDËRKOMBËTAR I Apelimeve - IAT ( DO FUNKSIONOJË SI TRIBUNAL SUPREME NDËRKOMBËTAR KRYESOR I SISTEMIT TË RI TË OKB-së ME  TË GJITHA selitë e reja të OKB-së. ) DO FUNKSIONON  SË BASHKË PËRMES TË GJITHA Shtabit të RI të OKB-së.  

E-mail: internationalappealstribunal@gmail.com

IAT DO FUNKSIONON SE BASHKU ME  GJYKATAT KRYESORE NDËRKOMBËTARE ICJ-ICC-PCA.  

 

FORUMI I UDHËHEQËSVE BOTËROR (TWLF) IGO sovran  shtabet  

& Ambasadat do të operojnë së bashku në mbarë botën në të gjitha kontinentet me  

  GJYKATA NDËRKOMBËTARE E Apelimeve (GJYKATA SOVRANE E DREJTËSISË E KB-së)  

FORUMI I UDHËHEQËSVE BOTËROR, SHTETËT E KOSOVËS DO FUNKSIONON KRYESISHT NGA SHTETËT E REJA TË OKB-së ku TWLF SI AGJENCIA KRYESORE SOVRANE QEVERIARE DO TË SIGURIN GJITHASHTU.  ZYRAT PËR GJYKATËN E IAT QË MUND TË FUNKSIONON SI SOVRANE  GJYKATA  DHE dymbëdhjetë sovrane MENAXHMENTI KRYESOR IGO DO TË RISHIKON AKTIVITETET E  TË GJITHA OKB-të DHE DO TË BËJNË MBIKËQYRJE SI NJERËZ TË AUTORIZUARA PËR TË VEPROJNË SI ZYRTARE SUPREME PËR TË GJITHA shtabet e OKB-së DHE TË GJITHA AGJENSIONET E OKB-së.  

FORUMI I UDHËHEQËVE TË BOTËS / IGO SOVRANI I TWLF  (REGJISTRI I VEÇANTË I QEVERISË)~ CRO NR. : 5257482

FORUMI I UDHËHEQËSVE BOTËROR DHE TË GJITHA Organizatat/Organet Ligjore Ndihmëse të tij do të funksionojnë si pjesë e SISTEMIT TË RI TË OKB-së të Selisë së OKB-së Prandaj të gjitha organet janë OKB/Ent juridik. Megjithëse të gjitha dokumentet më të klasifikuara nuk janë të ndara këtu, megjithatë njerëzit mund të vizitojnë lidhjen në internet të shpërndarë këtu për të parë disa nga fuqizimet më të mira ligjore mbretërore që janë autorizuar nga Shtëpitë Mbretërore të lartë dhe autorizimet mbretërore të njohura në botë .

:   https://www.theworldleadersforum.international/sovereign-imperial-charter

SHËNIM: PËR TË GJITHA ORGANIZATAT NDIHMËSE TË TWLF / UNO-të KRYESORE ~ '' NUMRI TWLF AUX '' DO TË NJOHET SI TË DHËNA LIGJORE PËR SEDO UNO BËRTHAMË TË TWLF IGO PËR HYRJE LIGJORE TË VEÇANTA NË SHQIPTARËT E VEÇANË DHE TË RIVE TË RI. SEDO UNO BËRTHAMË QË JANË ORGAT KRYESORE NDIHMËSORE TË TWLF IGO.

 

ME GJITHA PER TE GJITHA SHOQERIET CIVILE NE selite e reja te OKB-se QË TË APLIKOJNË PËR ANËTARËSIM NË KB DUHET TË SIGUROHEN  KRYESISHT  ~ (ALEANCA INTERNATIONAL REGJISTRIM ORG - NUMRI) NUMRI I IORA  PARË TË GJITHA TË NJOHET NGA Shtabi i OKB-së SI ORGANIZATË NDËRKOMBËTARE E VLEFSHME DHE FUNKSIONALE E BAZUAR NË VLERËSIM NË TË ARDHMEN.  

* Gjykata Ndërkombëtare e Apelit (IAT)  ; Emri tregtar: Regjistri kombëtar i qeverisë "Gjykata Sovrane e Drejtësisë së OKB-së (UNSCOJ)" ndahet gjithashtu në selinë e IAT WORLD, Irlandë për publikun, megjithëse do të funksionojë kryesisht si një Gjykatë Sovrane Ndërkombëtare dhe Mbretërore me  Këshilli i Ri i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara (KNNSC), selia botërore e OKB-së, Irlanda (Komanda Qendrore e OKB-së) gjithashtu të mbështetur nga dokumente të klasifikuara për të rivendosur drejtësinë dhe për t'i dhënë fund korrupsionit dhe krimeve  Në mbarë botën e cila është miratuar edhe nga KING OF KINGS !!!.

bottom of page