top of page

QENDRA E OKB-së LOGJISTIKE 

OSE 

BORLD LOGISTICS HB

NËN TWLF IGO ~'' UN LOGISTICS HUB / WORLD LOGISTICS HUB'' DO OPEROJNË GJOBALISHT.

*TWLF IGO LOGISTICS HUB  / UN LOGISTICS HUB'  DO T'I ofrojë MBËSHTETJE TEKNIKE SEKTORËVE PUBLIK, PRIVAT, KORPORATË DHE INDUSTRIALE NË GLOBAL ME PËRPJEKJE TË BASHKUARA TË EKSPERTËVE TË LOGJISTIKËS NË TË GJITHË BOTËN PËR T'I BËRË MË LEHTË OPERACIONET DITË PËR DITËS  DHE MË EFEKTIV DHE MË LEHTË PËR TË GJITHA KOMBET NËN POLITIKËN E QEVERISË QENDRORE TË KING OF  MBRETËRIT.

1) Verifikoni të gjithë ekspertët e logjistikës këtu: 

KËRKONI

2) Verifikoni punonjësit e mbështetjes logjistike këtu: 

KËRKONI

3) Verifikoni logjistikën e certifikuar dhe të trajnuar  Punëtorët këtu: 

KËRKONI
bottom of page