top of page

TAKIMET TONA ME POLITIKANËT

GUVERNATORI I PËRGJITHSHËM I IGO-së TWL DHE ANËTARËT E EKIPIT TONË KANË TAKUAR PERSONALISHT SHUMË POLITIKANË TË ZGJEDHUR (deputetë, këshilltarë, senatorë, deputetë, zotë) në periudha të ndryshme, përveç Punëtorëve të Rëndësishëm Politikë / Aktivistëve Politikë përmes takimeve dhe ngjarjeve të ndryshme në mbarë botën. Ne do të vazhdojmë të përpilojmë shumë shënime nga e kaluara dhe e ardhmja këtu për qëllimin tonë të mbajtjes së të dhënave
gjithashtu për qëllime transparence për t'i bërë të ditur njerëzve se ne po angazhohemi 
sektori publik dhe privat në mënyrë efektive si një entitet sovran i OKB-së IGO (Organizata Ndërqeveritare) ndërsa kryen punë sociale në mbarë botën.

*TWLF IGO ~LINDJE SHTESË TË LIDHUR ME INTERNET PËR TAKIM MË TË RËNDËSISHËM DËSHMI ME UDHËHEQËT POLITIKË TË RËNDËSISHËM TË SHPËRNDARËN KËTU: 

1) https://www.theworldleadersforum.international/party-leadership-meetings

2) https://www.theworldleadersforum.international/our-contributions-to-govt-policy

bottom of page