top of page

BANKA E KB / BANKA E KOMBEVE TË BASHKUARA

BANKA TË MËPOSHTME DO FUNKSIONON SI AGJENCIA TË SPECIALIZUARA TË KB-së NË KOMANDËN QENDRORE të OKB-së (UNNSC/KËSHILLI I RI I SIGURISË I KOMBEVE TË BASHKUARA), selia e OKB-së BOTËRORE, Irlanda NË TË ARDHMEN PËR TË NDIHMUR TË GJITHA KOMBET.

1) BANKA BOTËRORE PËR PROSPERITET (WBFP)

*WBFP World QQ, Irlandë Uebfaqja zyrtare: www.wbfp.theworldleadersforum.international

*Lidhja e zhvilluesve të uebit të WBFP:
www.worldbankforprospe.wixsite.com/wbfp

* 3 BANKA TË MËPOSHTME DO TË FUNKSIONOJNË GLOBALISHT NË 2024.

bottom of page