top of page

Vëzhgimet Ndërkombëtare të Zgjedhjeve

NDËRMJET VITIT 2012 ~ 2021, FORUMI I UDHËHEQËSVE BOTËROR / IGO SOVRANI I TWLF ~ UDHËHEQJA E OKB-së IGO (ORGANIZIMI NDËRQEVERITAR) ,
DELEGACIONET E FUQIZUARA TË SHQIPËRISË BOTËRORE, Irlanda DHE AKTIVISTËT E FUQIZUARA ZYRTARISHT I KANË VËZHGUAR ZGJEDHJET NË TË GJITHË BOTËN SI 'VËZHGUES NDËRKOMBËTARË TË ZGJEDHJEVE' BAZUAR NË UDHËZIMET ZYRTARE TË UNMIKUT TË KUFIZUARA TË UNMIK-ut.
  Kontinente të ndryshme në mbarë botën.

ËSHTË NDERI DHE PRIVELGJI TONË TË PËRMENDOJMË SE TASHMË I KAM VËZHGUAR ZGJEDHJET NË TË GJITHA Kontinentet ZYRTArisht NË NËNTOR 2021.

DERI NE SHTATOR 2021 NE KAM VËZHGUAR ZGJEDHJE TË NDRYSHME LOKALE DHE KOMBËTARE NË SHUMË VENDE TË: Azisë, EVROPËS DHE AMERIKËS;
 

NDËRMJET TYRE: BANGLADESH, INDI, Irlandë, SHBA ETJ TË SHQYRTUESHME;
 

NË JAVËN E PARË TË NËNTORIT, 2021 KËMË PËRFUNUAR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE LOKALE / ZGJEDHJEVE TË KOMUNAVE NË AFRIKË (AFRIKA E JUGUT).
 
UDHËHEQËS TË SHUMË TË EKIPIT (7) DHE EKIPET E TYRE U FITUAN TË
  VËZHJENI ZGJEDHJET ME PJESËMARRJE DIREKTE DHE INDIREKT DHE KREUDHËT E EKIPIT ISHIN NGA SHTETE TË NDRYSHME AFRIKANE.ME 18 NËNTOR 2021 NE PËRFUNDIM VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE TË PËRGJITHSHME
 
NË KONTINENTIN E OQEANISË (ZGJEDHJET E PËRGJITHSHME TONGAN, 2021);
 
KU 6 INDIVIDË DHE EKIPET E TYRE PREKTIVE NGA KONTINENTE TË NDRYSHME U FUQIZUAN NGA TWLF IGO (DHËNË UN IGO)
TË VËZHOHEN ZGJEDHJET DIREKT APO INDIREKT PËR SIGURIMIN E ZGJEDHJEVE TË DREJTA TË NDODHEN BRENDA SHTETIT 'MBRETËRIA E TONGËS'~.
 


TË GJITHA PËRMBLEDHJA E RAPORTEVE TË VËZHGIMIT TË ZGJEDHJEVE DO TË JETË TË DISPOZUESHME PËR TË GJITHA ORGANET E RËNDËSISHME të QEVERISË NË TË ARDHMEN DHE NE E BËJMË GJITHASHTU ME QËLLIM TË MBAJTJES SË REGJISTRIME ME TRANSPARENCE ABSOLUTE.
 

IGO E TWLF SI NJË IGO UDHËHEQËSE E OKB-së BESOJNË NË AKTIVITETET E DREJTA DHE TRASPARENTE DHE NE PËRFAQËSIM TË VËRTETËN. NE JEMI KUNDËR TË GJITHA VENDIMEVE TË KEQE QË VJEN NGA Shtabin e OKB-së, Agjencitë e OKB-së, ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE, SHOQËRITË CIVILE APO ÇDO VENDIM TË QEVERISË / DEPARTAMENTIT QEVERISË. NE BESOJMË NË VENDIMET E DREJTA LIDHUR ME TË GJITHA ASPEKTET E JETËS DHE JEMI PLOTËSISË TË PËRGJEZUAR TË MBËSHTETJMË QËLLIMET GLOBALE (UNSDGs) për ta bërë botën një vend më të mirë ME PËRPJEKJE TË BASHKUARA.
SI NJË ~'ENTITET IGO UDHËHEQËS I OKB-së / OMBRELA NDËRKOMBËTARE IGO'
QE ËSHTË PJESË E QEVERISË SË MONARKISË SOVRANE, NE JEMI 100% TË PËRGAZUARA TË UDHËHEQJMË SIPAS SHEMBULLIT TË GJITHË BOTËN PËR TË BËRË SEKTORIN PUBLIK DHE PRIVAT MË TË MIRË PËR TË GJITHA KOMBET DHE BREZAT E TJETËR.

LAJM I MIRË ËSHTË IGO SOVRANI I 22 (ORGANIZATAT NDËRQEVERITARE) SI NJË IGO KRYESORE E OKB-së KANË ARRITUAR NJË KALIM DHE TANI MUND TË THËNIM SE KANË VËZHERIM ZYRTArisht SHUMË ZGJEDHJE ME NJË KOHË TË ZGJEDHJEVE. ORGANET TË NDRYSHME QEVERIA E KANE REGJISTRIMIN E ATË PER QËLLIM TRANSPARENCE DHE VERIFIKIM.

Megjithatë, deri në vitin 2030 shpresojmë të bëjmë një rekord botëror për të vëzhguar zgjedhjet në të gjitha vendet e të gjitha kontinenteve në mbarë botën si një agjenci udhëheqëse e specializuar e OKB / Sovrani Igo entitet / si një organizatë udhëheqëse ndërkombëtare ombrellë, në emër të qeverisë absolute të monarkisë së ~ 'Mbreti i Mbretit ME MBRETËR, UDHËHEQËS, PUNËTORËT SOCIALE DHE AKTIVISTË NDËRKOMBËTARE. 

bottom of page