top of page

Këshilli Mjekësor Int (IMC)

Këshilli Ndërkombëtar Mjekësor (IMC), Selia Botërore, Irlandë do të funksionojë si një Agjenci e Specializuar e OKB-së nën udhëheqjen e IGO~TWLF IGO dhe Komandës Qendrore të OKB-së (UNNSC), Selinë Botërore të OKB-së, Irlandë. KPM do të rregullojë për të përmirësuar Sektorin Mjekësor në nivel global dhe në një kohë do të punojë drejt kërkimeve të thella, konsultimeve dhe ofrimit të shërbimeve të nevojshme për kujdes më të mirë shëndetësor, këshillim mjekësor dhe mbështetje mjekësore ndërkombëtarisht për të qenë mbështetës ndaj planeve të UNSDG për të siguruar mbështetje më të mirë të shëndetit publik dhe shumë shërbime falas. me bashkëpunimin e përbashkët të profesionistëve të ekspertëve mjekësorë dhe mjekëve të lartë mjekësorë dhe profesorëve mjekësorë dhe studiuesve mjekësorë për të përmirësuar të gjitha shërbimet në lidhje me sektorin mjekësor në mbarë botën.

bottom of page