top of page

TWLF IGO ORGANOGRAM

PËR OPERACIONET E RREGULLT / TË PËRGJITHSHME ~FORUMI I UDHËHEQËSVE TË BOTËR / TWLF IGO, SHP BOTËRORE, IRLANDA DO TË BËHET ORGANOGRAMIT TË MËPOSHTËM PËR OPERACIONET E SAJ GLOBALE:

bottom of page