top of page

Autoriteti i Zhvillimit Fintech (FDA)

Autoriteti i Zhvillimit të Fintech (FDA), Selia Botërore, Irlandë do të punojë kryesisht në Kërkimin Fintech, Zhvillimin e Fintech, Rishikimin e Fintech për të siguruar ekzistencën e Strukturës së qëndrueshme financiare në mbarë botën dhe gjithashtu sistemet aktuale bankare të zhvilluara për më të sigurtat, më të mbrojturat dhe miraton versionin e avancuar të teknologjisë që do të jetë i mbrojtur versioni i avancuar i teknologjive dhe do të mbrojë të gjitha institucionet financiare nga të gjitha llojet e kriminelëve kibernetikë në mbarë botën në të ardhmen e afërt.

*Selia e FDA WORLD, Irlandë ~Adresa e-mail: 
fintechdevelopmentauthority@gmail.com

CRO RECORD / REKORD KOMBËTAR I QEVERISË, selia botërore e FDA, Irlandë

*Emri i subjektit: Autoriteti i Zhvillimit Fintech - FDA;

*Emri Tregtar: World Fintech Authority - WFA;
 
 

bottom of page