top of page

LIGJET / SISTEMET QË SENDON BOTËN 

Grafiku i mëposhtëm është përfshirë për të kuptuar publikun rreth 

SI FUNKSIONON SISTEMI BOTËROR / HIERARKIA E LIGJEVE ~ TWLF IGO FUNKSIONON SI ENTIT SOVRAN NË  GJITHASHTU LEGJISLACIONI DHE REFORMA E LIGJIT NDËRKOMBËTAR. 

bottom of page