top of page

Organet e OKB-së për të Drejtat e Njeriut

*Katër Organizatat Ndërkombëtare të mëposhtme që janë Organe Ndihmëse të TWLF IGO ~ do të funksionojnë si Organe të OKB-së për të Drejtat e Njeriut (Agjencia e Specializuar e OKB-së) nën Komandën Qendrore të OKB-së (UNNSC), Selinë Botërore të OKB-së, Irlandë.

1) Komisioni Botëror për të Drejtat e Njeriut - WHRC GLOBAL

*WHRC GLOBAL, selia botërore, Irlandë ~Adresa e-mail: whrcglobal@yahoo.com

2) Këshilli Global i të Drejtave të Njeriut - GHRC

*GHRC, selia botërore, Irlandë ~Adresa e-mail: 

globalhumanrightscouncil786@gmail.com

3) Federata Globale e të Drejtave të Njeriut -GHRF

*GHRF, Selia Botërore, Irlandë ~Adresa e-mail: 

globalhumanrightsfederation@gmail.com

4) Këshilli Ndërkombëtar i të Drejtave të Njeriut - IHRC Global

*IHRC Global, EU~ World QQ, Irlandë ~Adresa e-mail: 

ihrcglobalhqireland@gmail.com

*REGJISTRI CRO / REGJISTRI KOMBËTAR I QEVERISË TË SIPËRME TË SHPËNDARA NDËRKOMBËTARE  ORGAT E TË DREJTAVE TË NJERIUT selinë botërore, Irlandë

1) WHRC GLOBAL, selia botërore, rekord CRO i Irlandës:

2) GHRC, selia botërore, rekord CRO i Irlandës:

3) GHRf, selia botërore, rekord CRO në Irlandë:

4) IHRC GLOBAL, selia botërore, rekord CRO në Irlandë:

bottom of page