top of page
GTA/ITC do të funksionojë si një Agjenci e specializuar e OKB-së nën UNNSC (KOMANDA QENDRORE E KB), selia botërore, Irlandë
*GTA / ITC, selia botërore, Irlandë~ Adresa e E-mail: globaltransportauthority@gmail.com

*REKORDI CRO OSE REKORD KOMBËTAR I QEVERISË TË GTA/ITC, selia botërore, Irlandë:

bottom of page