top of page

FORUM I UDHËHEQËSVE TË BOTËS / FORUM I UDHËHEQËSVE TË BOTËR - TWLF / TWLF SOVRANI  IGO, selia botërore, IRLANDA   KA PASTRIMIN E PLOTË DHE TË GJITHA LEJET PËR TË PUNËT PËR NDËRTIMIN E SHTETËVE TË REJA TË OKB-së PËR TË GJITHA KONTINENTET PAS DISKUTIMIT ME QEVERIT . MË POSHTË NDAJNË VETËM NJË DËSHMI PËR PUBLIKUN DHE QEVERIT. AKTUALISHT NE PO PUNIM NË PLANET PËR TË NDËRTUAR 6 SHQE të OKB-së PËR TË GJITHA KONTIENTET QË TË BËJË BOTËN NJË VEND MË TË MIRË PËR TË SIGURUAR TË MUND TË MUND TË MUND UNSDG-të dhe REFORMA e OKB-së. 

bottom of page