top of page

Si pjesë e planeve tona afatgjata deri në 2121 TWLF IGO, World QQ, Irlandë synon të punojë në plane të shumta ndërtimi midis projekteve tona të ndryshme  që presim ta realizojmë  nën Entitetin Sovran të Ombrellës së OKB-së IGO ~  TWLF / 'Forumi i Udhëheqësve Botërorë' (Agjencia Drejtuese e Specializuar e OKB-së) brenda "Mbretërisë së Planetit Tokë (KOPE)" dhe gjithashtu disa projekte brenda Perandorisë Islame (Vendet Islame / Vendet me Shumicë Myslimane). Shpresojmë se këto projekte do t'u shërbejnë kombeve për qëllime të veçanta dhe do të japin kontribute pozitive në sektorët publikë dhe privatë në mbarë botën. 

Projektet do të krijohen nën - Qeverinë e Monarkisë Absolute të Mbretit të Mbretërve dhe nën mbikëqyrjen e përgjithshme të Shtëpisë Mbretërore Sovrane ~''Shtëpia Perandorake e Paqes (IHOP) ; Emri tregtar: Shtëpia Mbretërore e Mbretit të Mbretërve,
Selia e Botës, Irlandë.


*TWLF PROJEKTET IGO/NISIATIVAT AKTUALE JANË SI MË POSHTË:

*1) TWLF IGO do të themelojë ~IEM (Xhamia e PERANDORISË ISLAME)  FILLIMË PËR TË GJITHA VENDET ISLAME .
QËLLIMI FILLOR PËR PËRFUNDIM NDAJËSISË NË KOMUNITET ISLAME. MUSLIMANËT NGA TË GJITHA SEKTET DO TË MUND TË LUTEN NË Xhamitë IEM. MËSIMDHËNIET FILLORE TË ISLAMIT U BAZËZUAJN NË SHKRIMIN E SHENJTË (KURANIN SHENJTË) DHE HADITHIN SAHIH {(MËSIMDHËNIE AUTENTIKE / PRAKTIKAT E SHENJTA TË VERITUARA
  Profeti Hazret Muhamed (a.s.)  QË ËSHTË VERIFIKUAR NGA TË SËPAKUT 3 BURIME AUTENTIKE)}.
Ne do të inkurajojmë Komunitetet Islame që të gjejnë unitet dhe harmoni duke i dhënë fund ndarjeve për të qenë mbështetës ndaj procesit të paqes përmes xhamive IEM duke inkurajuar të gjitha Komunitetet Islame që të fokusohen në mësimet thelbësore të Islamit.

*2) IUHERD , WORLD QQ, IRLANDA ~ KAMPUSET E UNIVERSITETIT FIZIK TË NGJITHEN NË TË GJITHA KONTIENTET PËR TË PROMOVUAR ARSIM CILËSOR NË TË GJITHË BOTËN DHE GJITHASHTU PËR TË MBËSHTETUR UNSDG-të DHE ALMONGALGOALBALGOAL 4. 

*3) ''Kings Plaza City''~ Do të krijohet në të gjitha kontinentet.
Fillimisht, dega e 1-rë do të krijohet në Evropë dhe ndoshta në Irlandë me disponueshmërinë e një lokacioni të përshtatshëm.

*4) ''PROJECT CAMELOT'' ~ Sipas këtij projekti planet e Kështjellave të reja ne presim të ndërtojmë për-- Të gjithë Mbretërit Authentikë dhe Familjet e Tyre Mbretërore.

IRU (Bashkimi Mbretëror Ndërkombëtar); Emri Tregtar: Unioni i Familjeve Mbretërore dhe Mbretërve (UORFAR) do të jetë mbështetës drejt përfundimit të planeve të këtij projekti me përpjekjet kolektive të Royals.

*5) IHOP (Shtëpia Perandorake e Paqes) Kulla e Xhamit; {Emri Tregtar i Shtëpisë Mbretërore: ''Shtëpia Mbretërore e Mbretit të Mbretërve''}, ne presim të vendosemi në të gjitha kontinentet brenda ~ 'Mbretëria e Planetit Tokë (KOPE)' {Mbretëria Hyjnore e Zotit të Plotfuqishëm}
për të qenë mbështetës ndaj sektorëve publikë dhe privatë në mbarë botën me mençurinë hyjnore dhe vullnetin e mirë të të gjitha kombeve.


 

bottom of page