top of page

BORDI EKZEKUTIV BOTËROR

AMBASADOR MBRETËROR PËR TË GJITHA KONTIENTET

MENAXHIM OPERACIONESH

RISHIKON DHE PROMOVO TË DREJTAT E NJERIUT DHE RUAJTJEN E PAQES NË TË GJITHË KONTINENTET

DREJTOR  GJENERAL,

E JASHTME  MARRËDHËNIET  PËR  TE GJITHA  KONTINENTET

ÇËSHTJET DIPLOMATIKE NDËRKOMBËTARE

ÇËSHTJET E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM

 LIGJI  ZBATIMI  , RISHIKIM  & REFORMA

INT. TË DREJTAT E NJERIUT DHE PAQERUAJTA E BOTËS

ÇËSHTJET PARLAMENTARE NDËRKOMBËTARE

FUQIZIMI I GRAVE PËR PAQE

ÇËSHTJET NDËRQEVERITARE

MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTARE

ÇËSHTJE MBRETËRORE PËR AFRIKËN

ÇËSHTJET NDËRKOMBËTARE TË GJITHA KONTIENTET

bottom of page