top of page

*Emri i subjektit:

  Bursa Globale (GSE) ;  

*Emri tregtar:  

  Bursa Ndërkombëtare Mbretërore (IRSE)

  Selia Botërore, Irlandë.

* GSE / IRSE   Selia Botërore, Irlandë;

Adresa e E-mail: globalstockexchange786@gmail.com

Faqja Zyrtare e GSE: Në zhvillim

Bursa Globale e Aksioneve (GSE) do të funksionojë si një Agjenci e Specializuar e OKB-së e fuqizuar nga Komanda Qendrore e OKB-së (UNNSC), selia botërore, Irlandë.

GSE ka një rekord kombëtar qeveritar në Irlandë dhe gjithashtu të mbështetur plotësisht nga Kolaterali Financiar Sovran për Operacionet e saj Globale.

*REGJISTRI CRO / REGJISTRI I VEÇANË I QEVERISË KOMBËTARE I ~ BURSËS GLOBAL TË BURSËS (GSE) , WORLD QUA, IRLANDA SHPËRNDARË KETU ME POSHTE PER PAMJE PUBLIKE DHE PËR VËMENDJEN E TË GJITHA QEVERIVE TË SHQIPTAREVE TË SHQIPTAREVE TË SHQIPTAREVE TË SHQIPTAREVE.

bottom of page