top of page

INVESTONI PËRMES TWLF DAC

Investitorët e ardhshëm të interesuar në mbarë botën do të lejohen të investojnë në projekte ~ TWLF IGO përmes -TWLF DAC, WORLD QQ, IRELAND.

*Emri i subjektit: TWLF COMPANY KUFIZUAR NGA Aksionet

*Emri tjetër tregtar: TWLF DAC; 

DAC QËNDRON PËR KOMPANË TË AKTIVITETIT TË PËRKUJTUAR.

*ADRESA E-MAIL E ~TWLF DAC, selia botërore, IRLANDA:
  twlf.dac@gmail.com

CRO REKORD E TWLF DAC, SHQIPËRI BOTËRORE, Irlandë 

bottom of page