top of page

KËSHILLI I ELITAVE ~ KURORATIMET

* KËSHILLI YNË I ELITËS (KE) PËRBËHET NGA 3 LLOJE KËSHILLAsh:
 
1) KËSHILLI I MBRETARËVE (Përbëhet nga TË GJITHË MBRETËRIT AUTENTIKE PËRFSHIRË PERANDORËT)

2) KËSHILLI I MBRETËSHERËVE (PËRBËHEN TË GJITHA MBRETËRESAT AUTENTIKE PËRFSHIRË PERANDEZAT)

3) KËSHILLI I FISNIKËVE (TË GJITHË fisnikët autentikë që MUND TË KONSIDERROJMË AUTENTIKE)

*Këshilli i Elitave, Selia Botërore, Irlanda, BE; 
& Qendra Ndërkombëtare, Anglesey, Uells, MB;
 
& Selinë Ndërkombëtare, Toskana, Itali, BE;
 

Adresa zyrtare e E-mail: elitescouncil.twlfigo@gmail.com

KËSHILLI I ELITAVE ~ DO TË MBAJË ÇDO VIT PAK NGJARJE KURORIMI NË PRANI DHE DISKUTIM TË MBRETËRIVE & PERANDORËVE SOVRANË DHE MBRETËRESHOREVE & PERANDEDEVE SOVRANE ; ME MBËSHTETJEN E FISNIKËVE VULLNETARE NE DO TË EKZEKUTIMIT NGJARJET DHE TË RIKEQIJMË TITURA TË NDRYSHËM FISNIKË MES FISNIKËVE TË RI TË MERITUAR TË KORONUARA TË CILËT DO TË KANE TË DREJTË TË MARRIN TITURA TË RRËNDËSISHËM TË LUARTË MBRETËROR TË VËLIRËT. 

*FUQIZIM VËRTETË MBRETËROR / TITUJ MBRETËROR / AUTORITET~ DO TË FUQIZOJMË NDER TË MERITUARIT PËR JURISDIKSIONE TË NDRYSHME TË BOTËS. 

*TITAT E RËNDËSISHËM MBRETËROR / TITUJT E fisnikërisë në dispozicion për të vijuar  ~ PERANDORI, MBRETËRI  & KOMBET / JURISDIKSIONET E BOTËS

BRENDA ~ ''MBRETËRIA E PLANETIT TOKË (KOPE)''
NËN MBIKQYRJEN E ~ QEVERISË MONARKISE ABSOLUTE E KING OF KINGS
  & ADMINISTRATA E TIJ MBRETËRORE & SHTËPIA E TIJ sovrane mbretërore
SHTËPI PERANDORALE E PAQES ; EMRI TREGTAR : SHTËPI MBRETËRORE E KING OF KINGS
Selia e Botës, Irlandë.
 
*JURISDIKSIONET MBRETËRORE NËN ~ KOPE (MBRETËRIA E PLANETIT TOKË):

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_monarchies

*KRITERET PËR TË MIRË TITUJT E PRINCIT, PRINCESËS: 

1) QË TË MERRET TITURA AUTENTIKE PRINÇ APO PRINCËSH NË KORONIM DIKUSH DUHET TË KETË NJË REPUTIM TË MIRË.

2) DUHET TË KETË RRJETI MULTI MILION EURO.

3) DUHET TË JETË I GATITUAR  DHURONI 22 IGO 10% TË SHUMËS SË RRJETIT TË TYRE PËR MISIONET TONA HUMANITARE.

*KRITERET PËR TË MARRIN TITULLA MBRETI, MBRETËRESHORE: 

1) QË TË MERRET TITURA AUTENTIKE MBRETI APO MRETËRESHORE ME KURORATIM DIKUSH DUHET TË KETË NJË REPUT TË MIRË.

2) DUHET TË KETË RRJETI MULTI MILIARD EURO.

3) DUHET TË JETË I GATITUAR  DHURONI 22 IGO 10% TË SHUMËS SË RRJETIT TË TYRE PËR MISIONET TONA HUMANITARE.

*KRITERET PËR TË MIRË TË TJERA TITURA FISINIKE: 

1) QË TË FITOJNË TITULLA AUTENTIKE TË FISNIKËSISË NË KORONACION DIKUSH DUHET TË KETË NJË REPUTIM TË MIRË.

2) DUHET TË KETË ARRITIME TË RËNDËSISHME NË NJË SHOQËRI / KOMB.

3) DUHET TË JETË TË AFTËSISË TË DHONË SË PAKU 50,000 EURO PËR MISIONET TONA HUMANITARE. 

PYETJE: Si do t'i shpenzojë 'Këshilli i Elitave (KE)' kontributet totale të donacioneve që marrim për qëllimin e kurorëzimit?

Përgjigje: 

1) Një përqindje e caktuar do të shpenzojmë për Shtëpitë Mbretërore Authentike Sovrane që do të na ndihmojnë të organizojmë ngjarjet tona të kurorëzimit; 

2) Një përqindje e caktuar do të shpenzojmë për shpenzimet e ardhshme ekskluzive të ngjarjeve të kurorëzimit mbretëror dhe për t'u ofruar të gjithë mysafirëve dhe mbajtësve të titujve të rinj të fisnikërisë dhuratat/dhuratat/suvenire të nevojshme.

3) Një përqindje e caktuar do të shpenzojmë për publicitet masiv të çdo ngjarjeje të kurorëzimit tonë që mund të zhvillohet çdo vit nga ~Të gjitha llojet e mediave, mediave sociale, gazetave, njoftimeve për shtyp, blogjeve etj.

4) Një përqindje e caktuar do të shpenzojmë për mirëqenien e Agjencive të Zbatimit të Ligjit dhe Ushtrive si dhurata për të garantuar siguri më të mirë dhe të drejta të veçanta të Mbajtësve tanë të Titullit Mbretëror me të vërtetë të fuqizuar nga kurorëzimi zyrtar.

REKORD CRO / REKORD KOMBËTAR I QEVERISË                       OF
   KËSHILLI I ELITEVE, SELI BOTËROR, Irlandë

*EMRI I ENTITETIT  :  Këshilli i Elitave - KE; 

*EMRI TREGTAR: Komisioni i Elitave - KE;

*MORE INFORMATION ABOUT ~ ELITES COUNCIL : 

bottom of page