top of page

UNIONI I MIGRANTËVE - MU

* EMRI JURIDIK I SUBJEKTIT: UNION I MIGRANTVE - MU;

  EMRI TREGTAR: UNIONI I MIGRANTVE PËR TË DREJTAT E NJERIUT (MUFHR),   Selia e Botës, Irlandë.

Unioni i Emigrantëve -MU / MUFHR do të funksionojë si një Agjenci e Specializuar e OKB-së nën Komandën Qendrore të OKB-së / UNNSC, Selia Botërore, Irlandë~ në mbarë botën për të ndihmuar migrantët ndërkombëtarisht.

Degët Kombëtare të MU do të jenë plotësisht mbështetëse ndaj të Drejtave të Emigrantëve.

*Facebook zyrtar i UNIONIT TË MIGRANTVE (MU): https://www.facebook.com/MigrantsUnion/

*Adresa zyrtare e-mail e Unionit të Migrantëve (MU), Selia Botërore, Irlandë:  

migrantsunion@gmail.com

1) VERIFIKONI TË GJITHË ZYRTARËT E MENAXHIMIT GLOBAL MU KËTU: 

KËRKONI

2) VERIFIKONI TË GJITHË ANËTARËT MU GLOBAL KËTU: 

KËRKONI

3) VERIFIKONI TË GJITHË VULLNETARËT MU KËTU: 

KËRKONI

4) VERIFIKONI TË GJITHË KËSHILLËT MU KËTU: 

KËRKONI

5) VERIFIKONI TË GJITHË OFERËT E NDËRMARRJES SË QEVERISË KËTU: 

KËRKONI

6) VERIFIKONI TË GJITHË OFERTËT E MBËSHTETJES TË PUNËSIMIT TË MU KËTU: 

KËRKONI

7) VERIFIKONI TË GJITHË OFERTËT E MBËSHTETJES LIGJORE MU KËTU: 

KËRKONI

8) VERIFIKONI TË GJITHË OFERËT E MARRËDHËNIEVE TË AMBASADËS SË MU KËTU: 

KËRKONI

9) VERIFIKONI TË GJITHË OFERTËT E MARRËDHËNIEVE TË MIGRACIONIT MU KËTU: 

KËRKONI

10) VERIFIKONI TË GJITHË OFERTËT E MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN (PRO) KËTU: 

KËRKONI

11) VERIFIKONI TË GJITHË MBËSHTETËSIT JO MIGRANTËT KËTU: 

KËRKONI

12) VERIFIKONI TË GJITHË ORGANIZTORËT E MBLEDHJEVE DHE NGJARJEVE MU KËTU: 

KËRKONI

13) VERIFIKONI TË GJITHË PERSONAT E LAJMEVE DHE MEDIAVE KETU: 

KËRKONI

14) VERIFIKONI TË GJITHË OFERTËT E ANALIZAVE TË NEVOJAVE TË VEÇANTA  KETU: 

KËRKONI

15) VERIFIKONI TË GJITHË OFERTËT E MBËSHTETJES STUDENT MU INT  KETU: 

KËRKONI

16) VERIFIKONI TË GJITHË INFORMACIONET E MU  KETU: 

KËRKONI

17) VERIFIKONI TË GJITHË PUBLIKIMET E MU  KETU: 

KËRKONI

18) VERIFIKONI TË GJITHË OFERËT E PUNËVE TË JASHTME MU  KETU: 

KËRKONI

19) VERIFIKONI TË GJITHË AUDITORËT TË BRENDSHËM MU  KETU: 

KËRKONI

20) VERIFIKONI TË GJITHË OFERËT E MARRËDHËNIEVE NDËRKOMBËTARE MU KËTU: 

KËRKONI

21) VERIFIKONI TË GJITHË OFERTËT E MARRËDHËNIEVE TË SUBJEKTEVE TË JASHTME MU KËTU: 

KËRKONI

22) VERIFIKONI TË GJITHË OFERTËT E MBËSHTETJES SË MU IT KËTU: 

KËRKONI

23) VERIFIKONI TË GJITHË MENAXHERËT E DEGËSVE MU KËTU: 

KËRKONI

24) VERIFIKONI TË GJITHË MENAXHERËT E BURIMEVE MU KËTU: 

KËRKONI

25) VERIFIKONI TË GJITHË THESARËT E MU KËTU: 

KËRKONI

26) VERIFIKONI TË GJITHË OFERTËT E MARRËDHËNIEVE TË SINDIKIMEVE TË STUDENTIT KËTU: 

KËRKONI

27) VERIFIKONI TË GJITHË RAPORTUESIT MU KËTU: 

KËRKONI

28) VERIFIKONI TË GJITHË MENAXHERËT E ZGJIDHJES SË KONFLIKTIT MU KËTU: 

KËRKONI

29) VERIFIKONI TË GJITHË MENAXHERËT E MOTIVIMIT MU KËTU: 

KËRKONI

30) VERIFIKONI TË GJITHË OFERTËT E MBËSHTETJES SË SHËNDETIT MENDOR KËTU: 

KËRKONI

31) VERIFIKONI TË GJITHË MENAXHERËT E BNJ MU KËTU: 

KËRKONI

32) VERIFIKONI TË GJITHË MENAXHERËT E SHITJES & MARKETINGUT MU KËTU: 

KËRKONI

33) VERIFIKONI TË GJITHË MENAXHERËT E BUXHETIT DHE SHPENZIMEVE TË MU KETU: 

KËRKONI
bottom of page