top of page

SHTETET E REJA FEDERALE

SHTETET E REJA FEDERALE TË MËPOSHTME ËSHTË NJOHUR NGA KOMANDA QENDRORE E OKB-së (KËSHILLI I RI I SIGURISË I KB OKB/OKB/KËSHILLI I RI I SIGURISË I KOMBEVE TË BASHKUARA), selia botërore, Irlanda QË ËSHTË FORMUAR NGA '' Shtëpia IMPERIALE E PEACE ; EMRI TREGTAR: SHTËPIA MBRETËRORE E KING OF KINGS''. QËLLIMI I SHTETEVE FEDERALE TË SIGUROJNË RREGULLIM MË TË MIRË TË SIGURISË DHE ZHVILLIMET E MËTEJSHME ME PËRPJEKJE TË BASHKUARA PËRVEÇ REDIMIT TË KËRCËNIMEVE TË JASHTME TË LUFTËRAVE DHE KONFLIKTEVE TË MËDHA TË MË TË MIRË TË LUFTËRAVE DHE KONFLIKTEVE TË MË TË MIRË TË SIGURISË.

Struktura shtetërore federale nuk do të përfundojë autonominë e atyre vendeve që mund të jenë pjesë e një shteti federal, në vend që të mbikëqyrë dhe të përmirësojë çështjet dhe të gjejnë zgjidhje të mundshme që do të kërkojnë veprime kolektive nën strukturën qendrore të Qeverisë dhe gjithashtu nëpërmjet Asamblesë Parlamentare dhe pjesëmarrjes aktive të ambassadorëve dhe DIPLOMATË DHE SHOQËRI CIVILE, EKSPERTË PËRVEÇ RAPORTUESVE NËPËRMJET KABINETEVE FEDERALE APO PËRMES SAMITETVE PERIODIKE TË KOMBEVE.

1) Shteti Federal i Kombeve Islamike / FSOIN

*Flamuri i Miratuar i Shtetit Federal të Kombeve Islame

*Flamuri i miratuar i Qeverisë Qendrore të Kombeve Islamike

*Uebfaqja e Qeverisë Federale/Qeveria Qendrore e Vendeve Islamike:  

  https://islamicempiregovt.wixsite.com/wgoic

Flamujt e mësipërm ndanë për "Shtetin Federal të Kombeve Islame" dhe "Qeverinë Qendrore të Kombeve Islame" dhe në këtë rast qeveria qendrore është ~ IEG / Qeveria e Perandorisë Islamike. Megjithatë, "Qeveria/IEG" aktuale e Perandorisë Islame përfshin unitetin e -

 

1) Të gjitha shtetet islamike;

2) Të gjitha Bashkësitë/Organet Islame; 

3) Të gjitha shtëpitë muslimane / familjet muslimane (përfshirë shtëpitë muslimane jashtë shtetit / familjet muslimane jashtë vendeve islame)

Prandaj për 'PERANDORIA ISLAMIKE' Flamuri i veçantë do të përdoret gjithashtu nga 'IEG / PERANDORIA ISLAME GOVT' i cili do të jetë një flamur i përbashkët për të gjithë muslimanët  ata që jetojnë kudo në botë. Të gjithë muslimanët mund të kontribuojnë kolektivisht në përmirësimin e aktiviteteve të 'Qeverisë së Perandorisë ISLAME' dhe të mbrojnë të drejtat dhe të rivendosin paqen.

*Flamuri i miratuar i  Perandoria Islame 

2) Shteti Federal i Ishujve të Karaibeve

*Flamuri i miratuar i  Shteti Federal i Ishujve të Karaibeve

*Flamuri i miratuar i  Qeveria Qendrore e Ishujve të Karaibeve

*Uebfaqja e Qeverisë Federale / Qeverisë Qendrore të Ishujve të Karaibeve:  

  https://govtofcarribeans.wixsite.com/goci

bottom of page