top of page

IGO SOVRANI I TWLF

KATEGORIA E ORGANET TË LIDHURA

1) ORGJE NDIHMËSORE TWLF

2) ALEATËT TWLF ENTITET SOVRANE

3) ORGË TË KONSIDERUARA TË TWLF PËR KOSOHATARËT TOP

4) ORGJE NDIHMËSORE TWLF  ME MIRATIMIN

5) TWLF MBËSHTETËS  ORGS 

6) TWLF AKREDITUAR DHE AFILIATED  ORGS

6) TWLF AKREDITUAR DHE AFILIATED  ORGS

7) TWLF KOMPANITË MBËSHTETËSE

8) TWLF SHOQATA BAMIRËSE MBËSHTETËSE

8) TWLF SHOQATA BAMIRËSE MBËSHTETËSE

9) SINDIKATA MBËSHTETËSE TË TWLF

9) SINDIKATA MBËSHTETËSE TË TWLF

9) SINDIKATA MBËSHTETËSE TË TWLF

10) TWLF KORPORATA MBËSHTETËSE

11) INSTITUTET E DUDME MBËSHTETËSE ARSIMORE

bottom of page