top of page

VERIFIKO ORGANET E REGJISTRUARA 22: 

A) ORGJE NDIHMËSORE TWLF: 

KËRKONI

B) TWLF MBËSHTETËS  ORGS: 

KËRKONI

C) TË LIDHUR ME TWLF  ORGS: 

KËRKONI

D) TWLF ASSOCIATED  ORGS: 

KËRKONI

E) VETËL E TWLF  ORGS: 

KËRKONI

F) PARTNER TWLF  ORGS: 

KËRKONI
bottom of page