top of page

*Emri i subjektit: Alpha Omega Global Development Trust (AOGDT)

**Emri tregtar:
Komiteti i Rishikimit të Programit Marshall për Zhvillimin Botëror Alpha Omega 

AOGDT, Selia Botërore, Irlandë E-mail:
AlphaOmega.GlobalHq@gmail.com

*REKORDI CRO / REKORD KOMBËTAR I QEVERISË TË ~ AOGDT:

bottom of page