top of page

REGJISTRIMET E PATENTAVE DHE TË MARKAVE TREGTARE

PËR MBROJTJEN E TË GJITHA SHPIKJEVE, DIZAJNVE, INFORMACIONIT, PËRMBAJTJES DHE TË DREJTAT E KOPJES QËLLIMI GUVERNATORI I PËRGJITHSHËM I ''FORUMIT TË UDHËHEQËVE TË BOTËS / TWLF PRO SOVREIGN IGO'', WORLD HQ REGIONI, IRLANDA E DREJTIA E REQUARA , SHËNIA E KOSOVËS REGJISTRIME  TË TWLF IGO DHE TË GJITHA ORGJEVE TË TIJ NDIHMËS ËSHTË MBROJNË GJITHË BOTËN, PËRFSHIRË TË GJITHA INFORMACIONET E LIDHUR ME FAQEN E INTERITETIT TWLF ombrella IGO PËR PARANDALIMIN E TË GJITHA LLOJËVE TË SHKELJEVE TË TË DREJTAVE TË KOPJIMIT DHE SHKELJEVE TË TË DREJTAVE TË KOPJEVE DHE SHKELJEVE TË GJITHA 

Fillimisht MOS DYDY PROJEKTE IGO
  MBROJTJA LIGJORE NGA PAK GJYKATA NDËRKOMBËTARE; PASTAJ PUNUAR ME SUBJEKTE NDËRKOMBËTARE SHUMË PËR MBROJTJE SHTESË TË PUNËVE TONA ; PASTAJ Kemi PUNUAR DREJT SIGURIMIT TË REGJISTRIMEVE ME ORGANET E RËNDËSISHME TË QEVERISË DHE IGO-të, TË CILËT JANË NDËR TË SHQYRTUESHËM DREJT SIGURIMIT TË TË DREJTAVE TË KOPJIMIT DHE MBROJTJES LIGJORE TË RËNDËSISË KREATIVE DHE TË RËNDËSISHME. 

*NDER ENTITET MË TË NJOHUR TË MËPOSHTME
QV
  ORGANET / ENTITET / ORGAT TË SHQYRTUESHME :

1) WIPO (ORGANIZATA BOTËRORE E PRONËSISË INTELEKTUALE);
 

2) IPO (ZYRA E PRONËSISË INTELEKTUALE), MB;

3) PMW LTD (PROTECT MY WORK LIMITED), MB;
 

4) USPTO (ZYRA E PATENTAVE DHE MARKAVE TË SHTETEVE TË BASHKUARA)

NE DO TË BËJMË TË GJITHA TË PËRMBLEDHJMË TË TË GJITHA REGJISTRIMET AKTUALE, TË KALUARA DHE TË ARDHSHME KETU PËR PAMJEN PUBLIKE DHE TRANSPARENCE ABSOLUTE TË GJITHË BOTËN SI NJË ENTI UDHËHEQËS UN GO.


 

* SHIH PMW RECORD MB CERTIFIKIMI PDF PROOF SHARED  KETU  :
      (A)                   (B)

*THOUGH ~ TWLF IGO & ALL AUXILIARY ORGS HAVE PATENT AND TARDE MARK COVERAGE. HOWEVER FOR OUR 5 IMPORTANT ENTITIES WE GOT ADDITIONAL COVERAGE : 

*TWLF IGO GOVT RECORD WITH US PATENT AND TRADEMARK OFFICE : 

( PDF E-CONFIRMATION OF TWLF IGO FROM ~USPTO )

*TWLF IGO ADDITIONAL PATENT AND TRADE MARK RECORD WITH ~ ''PROTECT RITE'' :

( PDF-1 )
( PDF-2 )
( PDF-3 )
PDF-1 ~ IPOI
PDF-2 ~ IPOI
(IPO PDF UK - 01 )
(IPO PDF UK - 02 )
(IPO PDF UK - 03 )
(IPO UK - 4)
(IPO UK - 5)
(IPO UK - 6)

*TWLF IGO ~Copy-Rights  Records  :

( TWLF IGO COPY RIGHT PDF 1 )

( TWLF IGO COPY RIGHT PDF 2 )

*FEDERAL GOVT OF COMMONWEALTH ~ SEPARATE ~ COPY-RIGHTS  RECORDS : 

*FOR MORE DETAILS ABOUT OUR MONARCHY GOVT  VISIT OUR SHARED WEBLINK :

( Federal Govt Of Commonwealth Copyright PDF 1 )
( Federal Govt Of Commonwealth Copyright PDF 2 )

*TWLF IGO ~PATENT CONFIRMATION OF WIPO : 

*TWLF IGO ~  ADDITIONAL RECORDS : 

( TWLF PDF 1 )
( TWLF PDF 2 )
*IPO IRELAND VERIFICATION LINK : 
( IPOI EMAIL  PDF )
bottom of page