top of page

*REGJISTRI CRO / REGJISTRI I QEVERISË :

*EMRI I ENTITETIT: TWLF IGO GLOBAL COURIER SERVICES INC; 

*EMRI TREGTUES: UN POSTAL, KORRIER & DORËZIM  SERVICES INC ; 

Selia jonë në botë, IRLANDA
E-mail:  twlfigo.globalcourierservices@gmail.com 

* NB  : GJITHMONË Cc~ Email në UMBREALL ORG TWLF IGO, WORLD QQ, Irlandë Gjithashtu për të gjithë ORGËT NDIHMËSORE TWLF IGO KUFERË KONTAKTONI ME EMAIL
; Cc- E-mail: theworldleadersforum@gmail.com 
bottom of page