top of page

TWLF PRODUKTET IGO 

ÇDO PRODUKT TWLF IGO SHITET NGA FAQJA JONA E-TREGTISË/ E-DYQANI TONA PËR TË KRIJUAR DISA TË ARDHURA NË EMËR TË TWLF IGO& TË GJITHA ORGANET NDIHMËS OSE ENTETE MBËSHTETËSE DO TË PËRDOREN PËR NJERËZIMIN TONA TË SHQIPËRISË NË TË DREJTËN TË GJITHA DHE WORLD PEACE. PËRDITËSIMI I TË GJITHË PRODUKTEVE TONA DO TË JETË I DUKSHËM DHE TË GATI PËR TË SHITUR ONLINE PËRMES LIDHJES SË WEBIT TË SHPËRNDARUR MË POSHTË:

bottom of page