top of page

 *ORGANET E LIGJIT TË OKB-së 

Agjencitë Ndërkombëtare të Zbatimit të Ligjit në vijim do të operojnë drejtpërdrejt nën IGO Udhëheqëse të OKB-së ~TWLF IGO dhe Komandën Qendrore të OKB-së (UNNSC), Selinë Botërore të OKB-së, Irlandë si Agjenci të Specializuara të OKB-së për të siguruar përgjegjësi më të mira dhe zbatim më të mirë të ligjit për të mbështetur UNSDG-të në të gjitha kontinentet dhe të krijojë më shumë forca policore rezervë. 

1) Këshilli Ndërkombëtar i Policisë (IPC)/ IPC GLOBAL:
2) Byroja Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit (IACB)
bottom of page