top of page

TONA  VJETOR  RAPORTET

Raportet Vjetore Informacione të TWLF IGO dhe Organeve Ndihmëse ~Ne mund t'i ndajmë këtu; Megjithatë, detajet mund të mos jenë të dukshme për publikun e gjerë përveç qeverive.

bottom of page