top of page

TWLF IGO  ~ JOBS HUB

''TWLF IGO JOBS HUB'' DO TË JETË  ''VEND ME NJË NDALE'' NË ÇDO VEND KU TË GJITHË ''PUNËKËRKUESIT E ARDHSHEM'' MUND TË MERRIN NJË DREJTIM TË RI DHE MUNDËSI TË RE LIDHUR ME OFERTA TË PUNËS TË SEKTORIT PUBLIK DHE PRIVAT NË VARËSITË NGA ARSIMIMI, EKSPORTI DHE NJOHURIJA E TYRE, NJOHURI, EKSEKSIONI DHE EKSTORI I RI. EKSPERTIZA DHE FUSHA E INTERESIT. 

PËRVEÇ OFERTËS SË PUNËS TË ARDHSHME NGA FORUMI I UDHËHEQËSVE BOTËROR /TWLF IGO DHE TWLF IGO ORGJE NDIHMËSORE DHE TWLF ENTITET MBËSHTETËSE IGO-s; 

TWLF IGO DO TË PUNON GJITHASHTU ME SEKTORIN PUBLIK DHE PRIVAT PËR TË NDIHMOJË PUNËDHËNËSIT DHE PUNONJËSIT TË GJEJNË OPSIONET MË TË MIRA TË MUNDSHME NË NIVEL KOMBËTAR DHE NDËRKOMBËTAR ME SHQYRTIM TË DUHUR TË SHQIPTARËVE TË SHQIPTAREVE TË SHQIPTAREVE NË TË GJITHË BOTËN QË DO TË MBËSHTETJE MË MË MIRË PLANET E OKB-së për Zhvillimin e Zhvillimit për të TË LËNË ASKUSH PAPA.

*Adresa zyrtare e postës elektronike të  TWLF IGO JOBS HUB, selia botërore, Irlandë: jobshub.twlfigo@gmail.com

*NË TË ARDHMEN  NËSE VIZITONI DEGJET TONA TË ARDHSHME TË ''TWLF IGO JOBS HUB'' NË NDONJË VEND, NË PËRGJITHSISHT DO TË MERRNI KRYESISHT ME 3 LLOJE ZYRTARESH NË NJË VEND, TË CILËT DO TË VEPRIN NË EMËR TONA NË EMËR TË NDIHMËSVE DHE TË NDIHMËVE:

1) KOORDINATOR I PUNËS

2) MENAXHERET E PUNËS

3) ZYRTARËT MBËSHTETJE TË PUNËS

NGA EN D E 2023
  '' TWLF IGO JOBS HUB'' NE SYQIM TË HAPEM NË TË GJITHA VENDET GJOBALISHT. 

KY PLAN PUNË DO TË FUNKSIONOJË
  GLOBALISHT KRYESISHT NË KOMANDIN QENDROR TË KB / UNNSSC (KËSHILLI I RI I SIGURISË I KOMBEVE TË BASHKUARA), selia e OKB-së në botë, Irlandë
 

bottom of page