top of page

IPP (Partia e Politikanëve të Pavarur) / IPA INTERNATIONAL 

Partia e Politikanëve të Pavarur (IPP); Emri Tregtar: IPA International  ; IPA QËNDRON "Politikanë të Pavarur".  Aleanca', Selia Botërore, Irlandë.  

Ky formacion i Partisë Politike është bërë për një qëllim shumë të veçantë. IPP / IPA International do të funksionojë si një entitet ombrellë për të gjithë politikanët e pavarur në mbarë botën.  Partia kryesisht synon të sigurohet që Kandidatët e Pavarur të mos kundërshtohen nga partitë e mëdha politike në vendet e tyre përkatëse. Prandaj kjo parti e veçantë do të funksionojë si një platformë për të mbështetur të gjithë politikanët e pavarur të kaluar, aktual dhe të ardhshëm ndërkombëtarisht. IPP / IPA International do të funksionojë si një Agjenci e Specializuar e OKB-së nën Komandën QENDRORE të OKB-së/ UNNSC (Këshilli i ri i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara), IRLANDA dhe do të funksionojë në bazë të autokracisë nën Qeverinë e Monarkisë Absolute të Mbretit të Mbretërve - AJI Perandori KING Archduke Lord MIP HE Prof. Dr. Zotëri Gjyqtar Ndërkombëtar dhe Gjeneral Sovran Marcial  Chowdhury, Mosharaf Hossain aka (i njohur gjithashtu si) BIG BOSS në mbarë botën.

IPP / IPA INTERNATIONAL, selia botërore, IRLANDA DO TË EMËROJË  '' Drejtorët politikë, analistët politikë dhe organizatorët politikë 'në çdo vend ata që do të lehtësojnë programet për t'u bashkuar dhe për të ndihmuar të gjithë politikanët e mëparshëm, aktual dhe të ardhshëm të pavarur në nivel lokal dhe kombëtar në secilin vend në mbarë botën nën drejtimin e ekipit tonë ndërkombëtar të menaxhimit IPP/ IPA NDËRKOMBËTARE.  

NE synojmë të fuqizojmë TË GJITHË ZËRIN E NDRYSHUAR NË GLOBAL PËR RINDURIMIN E QEVERISJES SË MIRË DHE TË INKURAJOJMË UDHËHEQËT E MIRË TË BËHEN POLITIKAN I PAVARUR QË TË Çrrënjosin MAJORËT  KORRUPSIONI GLOBALISHT  .

[ NB : PRANDAJ ÇDO REGJISTRIM TJETËR KOMBËTAR SHTESË I PARTISË ËSHTË PËRJASHTUAR SEPSE FUNKSIONON KRYESISHT NË KOMANDIN QENDROR TË KB PËR TË MBROJTUR TË TË DREJTAT E TË GJITHË TË PAVARURVE  UDHËHEQËSIT NE GLOBAL. ]

LIDHJA AKTUALE E ZHVILLUESVE TË WEB-it:  https://independentpolitics.wixsite.com/ipainternational

(ZHVILLIMI I MËTEJSHËM DO TË VAZHDOJË)

IPP / IPA NDËRKOMBËTARE selinë botërore, Irlandë 

ADRESA E-MAIL:  dependentpoliticiansparty@gmail.com 

* VERIFIKONI TË GJITHË ISH-POLITIKANËT E PAVARUR TË ZGJEDHUR KËTU: 

* VERIFIKONI TË GJITHË POLITIKANËT AKTUALE TË PAVARUR TË ZGJEDHUR KËTU: 

* VERIFIKONI KETU TË GJITHË POLITIKANËT E PAVARUR TË ARDHMËRISË (ATA QË DËSHIROJNË TË KANDODOHIN PËR ZYRA PUBLIKE TË JENË DEPUTET I PARLAMENTIT (deputet), SENATOR, KËSHILLAR, PE ETJ: 

* VERIFIKONI TË GJITHË MBAJTËSIT E POZICIONIT TË EMERUAR NDËRKOMBËTAR IPP/IPA KETU: 

* VERIFIKONI TË GJITHA IPP/IPA NDËRKOMBËTARE  VULLNETARE  KETU: 

* VERIFIKONI TË GJITHË KANDIDATËT E ARDHSHMËRISË TË PAVARUR TË PAVARUR TË TË FUQIZUARA NDËRKOMBËTARE IPP/IPA KETU:  

* VERIFIKONI TË GJITHA IPP/IPA NDËRKOMBËTARE  ANËTARËT KËTU: 

* VERIFIKONI TË GJITHË ISH KANDIDATËT E PAVARUR TË PASUKSESSHËM KETU: 

bottom of page