top of page

ÇËSHTJET E SHTYPIT DHE MEDIAVE

TË GJITHA PYETJE TË LIDHUR ME SHTYPIN DHE MEDIA MUND TË DIFIKOHEN PËR GAZETARËT NGA KËTU NËPËRMJET ~ KËSHILLIT TONA NDËRKOMBËTAR TË GAZETARËVE - ICJ  & ZYRTARËT E shtabit të TWLF.

KËRKONI
Na kontaktoni

Faleminderit për dorëzimin!

bottom of page