top of page

TONA  TRUESHOR  RAPORTET 

IGO DHE ORGJE NDIHMËSORE TË TWLF ~ TË GJITHA RAPORTET TREMORE MUND TË MOS TË DISPOZIEN PËR PUBLIKUN E PËRGJITHSHËM VEÇ EKIPET TONA MENAXHMENTI DHE GRUPET PËRKATËSE  BAZUAR NË VENDIMET TONA EKZEKUTIVE PËR OPERACIONET NDËRKOMBËTARE. DO TË BËJMË TË GJITHSHËN PËR TA BËRË BOTËN NJË VEND MË TË MIRË.

bottom of page